Sanksjonspolitikk

Retningslinjer for Wargry-sanksjoner:

    

Hensikt:
Wargry overholder strengt alle nasjonale og internasjonale lover og forskrifter og streber etter å opprettholde høye etiske standarder i alle aspekter av vår virksomhet. Denne sanksjonspolicyen er utformet for å klargjøre selskapets holdning angående sanksjoner og for å sikre at vi ikke på noen måte støtter eller legger til rette for upassende eller ulovlig aktivitet.
1. Følgende sanksjoner:
Wargry vil respektere alle sanksjoner etablert av relevante myndigheter og internasjonale organisasjoner. Vi vil ikke delta i handel, samarbeid eller transaksjoner med personer, organisasjoner eller land som er underlagt sanksjoner. Dette inkluderer anvendelse av økonomiske sanksjoner, handelsrestriksjoner eller andre restriksjoner fastsatt av sanksjonsmyndigheter.
2. Intern opplæring:
Vi vil gi regelmessig intern opplæring for våre ansatte for å sikre at de er klar over alle gjeldende sanksjoner og hvordan de kan unngå brudd. Ansatte som arbeider innenfor relevante områder vil få spesiell opplæring for å sikre full forståelse av de sanksjonsrelaterte kravene.
3. Leverandører og samarbeidspartnere:
Før vi starter et nytt samarbeid eller forretningsforhold med leverandører eller partnere, vil vi foreta en grundig sjekk for å sikre at de ikke er underlagt sanksjoner eller involvert i ulovlige aktiviteter.
4. Rapportering av mistenkte brudd:
Alle ansatte oppfordres til umiddelbart å rapportere mistenkte brudd på vår sanksjonspolicy til sin nærmeste overordnede eller til selskapets etikk- og overholdelseskomité. Vi vil håndtere alle rapporter konfidensielt og ansvarlig.
5. Tiltak ved brudd:
Hvis det oppdages brudd på sanksjonspolicyen vår, vil det bli behandlet seriøst og kan føre til disiplinære tiltak, inkludert oppsigelse og mulige rettslige skritt om nødvendig.
Vi i Wargry er forpliktet til å handle i samsvar med internasjonale standarder og forskrifter for å sikre etiske og juridiske operasjoner. Ved å følge denne sanksjonspolicyen streber vi etter å opprettholde vår integritet og troverdighet i alle våre operasjoner.
Dato: 2023-07-14
Undertegnede,
Team Wargry