Miljøpolitikk

Wargry miljøpolitikk

Vi i Wargry er forpliktet til å beskytte og bevare miljøet for nåværende og fremtidige generasjoner. Vi streber etter å minimere vår påvirkning på miljøet ved å følge alle relevante svenske og europeiske miljøkrav og standarder. Ved å gjøre dette forplikter vi oss til å:
1 . Overhold gjeldende miljølover og forskrifter: Vi vil overholde og overgå alle gjeldende miljølover, forskrifter og standarder satt av svenske og europeiske myndigheter for å sikre at vår virksomhet drives på en bærekraftig måte.
2 . Fremme bærekraftig ressursbruk: Vi vil arbeide for å redusere vår samlede bruk av naturressurser ved å effektivisere produksjonsprosessene våre, redusere avfall og optimalisere bruken av energi og vann. Vi vil prioritere resirkulering og gjenbruk av materialer og produkter når det er mulig.
3 . Reduser utslipp og karbonfotavtrykk: Vi vil strebe etter å redusere våre klimagassutslipp og karbonfotavtrykk ved å bruke energieffektive teknologier og fornybar energi i vår virksomhet. Vi vil også fremme og tilby miljøvennlige alternativer til våre kunder.
4 . Fremme miljøbevissthet og utdanning: Vi vil utdanne og informere våre ansatte, leverandører og kunder om viktigheten av miljøvern og bærekraft. Vi vil fremme bevissthet rundt miljøspørsmål og tilby råd og støtte for å hjelpe våre kunder med å ta miljøbevisste valg.
5 . Kontinuerlig forbedre miljøprestasjonen vår: Vi vil sette miljømål og regelmessig overvåke, evaluere og forbedre miljøprestasjonen vår. Ved å bruke en systematisk metode for å identifisere og håndtere våre miljøaspekter og miljørisikoer, vil vi redusere vår påvirkning på miljøet og strebe etter å bli enda mer bærekraftig over tid.
6 . Samarbeide med interessenter: Vi vil samarbeide med våre interessenter, inkludert ansatte, leverandører, kunder og samfunnet for øvrig, for å fremme og støtte miljøvern og bærekraftig utvikling. Vi vil være åpne for tilbakemeldinger og ideer som vil hjelpe oss å forbedre vår miljøprestasjon.
Denne miljøpolitikken vil bli formidlet og gjort tilgjengelig for publikum og våre interessenter via nettstedet vårt. Vi vil også sørge for at alle ansatte er klar over policyen og dens formål, og oppmuntre dem til å handle i samsvar med dens prinsipper.
Vi er forpliktet til å stadig forbedre vår miljøprestasjon og jobbe for en mer bærekraftig fremtid.
Dato: 2023-07-14
Undertegnede,
Team Wargry