Integritetspolicy

Integritetspolicy för Wargry

 

På Wargry värdesätter vi våra kunders integritet och säkerhet när det gäller deras personliga information. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, delar och skyddar informationen som vi får från användare av vår e-handelsbutik.
 
1. Information vi samlar in
1.1 Personlig information: Vi kan samla in personlig information, såsom namn, adresser, e-postadresser, telefonnummer och betalningsinformation, när du lägger en beställning eller skapar ett konto på vår webbplats.
1.2 Ej personlig information: Vi kan även samla in ej personlig information, såsom webbläsartyp, IP-adress och enhetsinformation, för att förbättra din webbläsarupplevelse och våra tjänster.
1.3 Cookies: Vi använder cookies för att anpassa och förbättra din upplevelse på vår webbplats. Genom att använda cookies kan vi spara dina preferenser, analysera webbplatsens trafik och beteende samt tillhandahålla anpassade erbjudanden och annonsering. Du kan välja att acceptera eller avvisa cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare. Observera att vissa funktioner på vår webbplats kanske inte fungerar korrekt om du inaktiverar cookies.
 
2. Användning av information
2.1 Personlig information: Vi använder personlig information för att behandla och leverera dina beställningar, kommunicera med dig angående dina köp och tillhandahålla kundsupport. Vi kan också använda din information för att skicka dig marknadsföringserbjudanden eller nyhetsbrev om du har samtyckt till att ta emot sådana kommunikationer.
2.2 Ej personlig information: Ej personlig information används främst för analys, webbplatsförbättring och marknadsföringsändamål. Denna information hjälper oss att förstå hur användare interagerar med vår webbplats och möjliggör förbättringar av deras upplevelse.
 
3. Delning av information
3.1 Tredjepartsleverantörer: Vi kan dela personlig information med betrodda tredjepartsleverantörer som hjälper oss att leverera våra tjänster, såsom betalningsleverantörer, fraktbolag och marknadsföringsbyråer. Dessa leverantörer är endast auktoriserade att använda informationen som nödvändigt för att utföra sina angivna funktioner och är skyldiga att hålla den konfidentiell.
3.2 Rättsliga krav: Vi kan lämna ut personlig information om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller som svar på giltiga juridiska begäranden, såsom stämningar eller domstolsbeslut.
 
4. Dataskydd
Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda den personliga information vi samlar in mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse. Vänligen notera att ingen överföringsmetod över internet eller elektronisk lagring är helt säker och att vi inte kan garantera absolut datasäkerhet.
 
5. Barns integritet
Wargrys produkter och tjänster är avsedda för användare som är 18 år eller äldre. Vi samlar inte medvetet in personlig information från barn under 13 år. Om vi får kännedom om att vi oavsiktligt har samlat in information från ett barn under 13 år kommer vi omedelbart vidta åtgärder för att ta bort den från våra register.
 
6. Dina rättigheter
Du har rätt att få tillgång till, korrigera, uppdatera eller radera din personliga information. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller har några frågor eller farhågor angående vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss med den information som anges nedan.
 
7. Ändringar av integritetspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Eventuella ändringar träder i kraft omedelbart när den uppdaterade integritetspolicyn publiceras på vår webbplats. Vi uppmanar dig att regelbundet granska denna sida för att hålla dig informerad om hur vi samlar in, använder och skyddar din information.
 
8. Kontakta oss
Om du har några frågor eller förslag angående vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss.
 
Datum: 2023-07-14
Undertecknad,
Team Wargry