Användarvillkor

Användarvillkor för Wargry

 

Välkommen till Wargry! Dessa användarvillkor styr din användning av vår e-handelsbutik. Genom att använda vår webbplats accepterar du att följa och vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren bör du avstå från att använda vår webbplats.
 
1. Användning av Webbplatsen
1.1 Åldersgräns: Du måste vara minst 18 år för att använda vår webbplats eller ha samtycke från en förälder eller vårdnadshavare.
1.2 Personligt ansvar: Du ansvarar för all användning av ditt konto och för att skydda dina inloggningsuppgifter och lösenord. Du samtycker till att inte använda vår webbplats på ett sätt som strider mot lagar, regler eller tredjepartsrättigheter.
1.3 Ändringar och avbrott: Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta delar av vår webbplats när som helst utan föregående meddelande. Vi ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som uppstår till följd av ändringar eller avbrott på vår webbplats.
 
2. Beställningar och Betalning
2.1 Produkter och priser: Vi strävar efter att tillhandahålla korrekta produktbeskrivningar och priser på vår webbplats. Vi förbehåller oss dock rätten att korrigera eventuella felaktigheter och ändra priser utan föregående meddelande.
2.2 Beställningsbekräftelse: När du lägger en beställning hos oss skickar vi en orderbekräftelse till den e-postadress som du har angivit. Orderbekräftelsen utgör inte ett avtal eller bindande acceptans av din beställning, utan bara en bekräftelse på att vi har mottagit din beställning.
2.3 Betalning: Du ansvarar för att tillhandahålla korrekta betalningsuppgifter när du genomför en beställning. Vi accepterar olika betalningsmetoder som anges på vår webbplats. Vi samarbetar med betrodda tredjepartsleverantörer för att hantera betalningar, och du samtycker till att följa deras villkor och integritetspolicy.
 
3. Immateriella rättigheter
Allt innehåll på vår webbplats, inklusive text, bilder, logotyper och varumärken, är skyddat av upphovsrätten och andra immateriella rättigheter som tillhör Wargry eller våra licensgivare. Du får inte kopiera, distribuera, modifiera eller använda något av vårt innehåll utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.
 
4. Ansvarsbegränsning
Du använder vår webbplats på egen risk. Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information, men vi garanterar inte att vår webbplats är fri från fel eller att den kommer att vara tillgänglig utan avbrott. Vi ansvarar inte för eventuella direkta, indirekta eller följdskador som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda vår webbplats.
 
5. Länkar till tredjepartswebbplatser
Vår webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser för din bekvämlighet och information. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatser och ansvarar inte för deras innehåll eller integritetspraxis. När du besöker sådana länkade webbplatser är det din egen skyldighet att granska och acceptera deras användarvillkor och integritetspolicy.
 
6. Ändringar av användarvillkor
Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst. Eventuella ändringar träder i kraft omedelbart när de publiceras på vår webbplats. Vi uppmanar dig att regelbundet granska dessa villkor för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.
 
7. Kontaktinformation
Om du har några frågor eller farhågor angående dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss.
 
Datum: 2023-07-14
Undertecknad,
Team Wargry